VİZYON & MİSYON
ANKARA ÜNİVERSİTELİ ÖĞRETİM ÜYELERİ DERNEĞİ & SANDIĞI MİSYONU

Ankara Üniversiteli Öğretim Üyelerini bir araya getirerek etkileşimin arttırılacağı, dayanışmanın sağlanacağı, kendilerini ifade edebilecekleri bir merkez yaratmak;
ANKARA ÜNİVERSİTELİ ÖĞRETİM ÜYELERİ DERNEĞİ & SANDIĞI VİZYONU

Ankara Üniversiteli Öğretim Üyelerinin kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak, dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerine destek vermek,
Gönüllülük esasıyla üyelerin birbirine ve Üniversite’ye karşılıklı fayda sağlamasına yönelik çalışmalarda ulusal ve uluslararası projeler geliştirerek hayata geçirmek ve aracı olmak,
1973 yılından beri yürüttüğümüz sürdürülebilir büyüme potansiyelini sürekli ve belirgin biçimde sağlamaktır. DEĞERLERİMİZ  Saygı ve sevgi ile hareket etmek,  Etik kurallara uymak  Bütüncül bakış açısına sahip olmak,  Tüm Üyelere adil ve eşit davranmak  İş birliğini ve bağlılığı güçlendirmek