OLAĞAN DERNEK GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU

Sayın Üyemiz,

Ankara Üniversiteli Öğretim Üyeleri Yardımlaşma Derneği’nin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda ilettiğimiz gündem ile 15 MART 2024 günü saat 14.00’de dernek yerleşim yerinde (Kültür Mah. Dr. Mediha Eldem Sok 62/11 Kızılay Ankara), yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 22 MART 2024 günü aynı yer ve saatte yapılmasına yönetim kurulumuzun 23 ŞUBAT 2024 tarihli ve 2024/2 sayılı kararıyla karar verilmiştir. Alınacak ve uygulanacak kararların daha adil, sağlıklı, her üyenin görüşleri, önerileri ve oylarının sonucunda alınabilmesi için herkesin toplantıya katılmaları önemle rica olunur.

Saygılarımızla,

                                                                  Dernek Yönetim Kurulu

 

                                                                                          23.02.2024

 

 

ANKARA ÜNİVERSİTELİ ÖĞRETİM ÜYELERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

06-001-081

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU

 

Ankara Üniversiteli Öğretim Üyeleri Yardımlaşma Derneğinin olağan genel kurul toplantısının; aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülüp, karara bağlanarak sonuçlandırılması için 15 MART 2024 günü saat 14.00’de dernek yerleşim yerinde (Kültür Mah. Dr. Mediha Eldem Sok 62/11 Kızılay Ankara), yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 22 MART 2024 günü aynı yer ve saatte yapılmasına yönetim kurulumuzun 23 ŞUBAT 2024 tarihli ve 2024/2 sayılı kararıyla karar verilmiştir.

 

Saygılarımızla,

 

                                                                   Dernek Yönetim Kurulu

 

 

 

Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi:

1. Açılış ve yoklama

2. Divan heyeti seçimi, Divan Heyetine Genel Kurul zabıtlarını imzalama yetkisinin verilmesi.

3. 2022-2023 Yıllarına ilişkin Dernek Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Gelir Gider tabloları ve Bilançonun okunması.

4. 2022-2023 yıllarına ilişkin Denetim Raporunun okunması

5. 2022-2023 Dönemi Faaliyet Raporu, Gelir Gider tabloları, Bilançonun ve Denetim Raporunun görüşülmeye açılması,

6. Yönetim Kurulu ve Denetim kurulunun ibrası (ayrı ayrı)

7. 2024-2025 yılı tahmini bütçenin görüşülerek yeni dönem dernek aidatların yeniden belirlenerek karar bağlanması.

8.    Dernek Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu üyelerinin ve yedeklerinin seçimi

9.    Dilek, temenniler ve kapanış.